top of page

׳הביתה׳


יצירת הרקמות החלה בעקבות פרויקט “המהגרת“, שעוסק בתיעוד

בתים פוסט סובייטיים בישראל.

רקמה, התגלתה כמעט בכל בית שביקרתי בו, ותורגמה הרבה פעמים (בקרב מגוון התרבויות השונות בארץ, ולאו דווקא הפוסט-סובייטיות) כאלמנט שמזוהה עם בית, נוסטלגיה וזיכרון עוטף במובן מסוים. הרקמה משמשת אותי ככלי להעברת חווית המשבר הקולקטיבי שלנו סביב המושגים “בית“, “שגרה“ ו“זיכרון“.


*שני הפרויקטים הם תוצאה אחד של השני, ויכולים להיות המשך ישיר אחד של השני ולעבוד יחד, אך יכולים גם להתקיים באופן אוטונומי מוחלט.


אני ממשיכה לפתח רקמות עם מסרים המשלבות בתוכן את התרבות ממנה הגעתי ומאפשרות הזדהות מהמקום הכי אינטימי שמזכיר את הבית, ובאופן הזה נוגעות בעצבים הכי חשופים של המתבונן. אינטרפרטציה של טקסטורה וטכניקה למסרים וחוויות בעלי משמעות חדשה.

bottom of page