top of page

׳אימּוש - מילים טובות לאמהות׳ 


עיצוב, איור, עימוד והפקה עבור ספרה של טל קולקר שהוא אוסף של שירים ומילים טובות שנכתבו במיוחד לאמהות. הספר בנוי מאוסף שירים, פעימות טקסט ואיורים המותאמים לתוכן השירים ונתונים לפרשנות האישית של הקוראות.  


* צילום כריכה: אורלי פרל-ניר

bottom of page