top of page

׳משולש נגרים׳ 


מיתוג, ויצירת שפה גרפית חזותית עבור בית הספר לנגרות  אומן, מיסודם של חן לקח, עומרי תירוש ודנה סגיסמן. 

חן, עומרי ודנה, הם נגרים ומורים לנגרות מסורתית, שחברו יחד והקימו בית ספר ייחודי מסוגו, בבית לחם הגלילית.  

בית הספר פתוח לקהל הרחב ומציע קורסים וסדנאות בתחומי הנגרות השונים.

bottom of page