top of page

'עוד רגע קט'


ספר זכרון משפחתי של ליאת קולר ומשפחתה. ספר שמנכיח ומנציח את סיפור חייהם של האבא והאמא של המשפחה, שהלכו לעולמם בטרם עת, על מנת שנכדיהם ודורות הבאים יכירו את ההסטוריה והסיפור המשפחתי. עיצוב, עימוד והפקה.

bottom of page