top of page

׳יש לנו חלום׳


ספר שעוצב עבור קרן טראמפ, שנוסדה בשנת 2011, המסייעת לישראל להניע מהלך לאומי שיעודד ויטפח מצוינות בתחומי המתמטיקה והמדעים. לכבוד חגיגות ציון עשר שנים להיווסדה, הוציאה הקרן ספר עם עשרה מאמרי חזון בתחום החינוך, שנכתבו על ידי עשרה מורים מצטיינים - נבחרי הקרן.

עיצוב, עימוד והפקה.


bottom of page