top of page

מיתוג מחדש עבור מפעל הפלסטיק הותיק של משפחת שולמן - י.ש.ר/YSR - שבכרמיאל.

יצירת שפה חזותית חדשה, עיצוב אריזות, מתקנים לתערוכות, משאית, ניירת, מדבקות ועוד.

bottom of page